Senzori de presiune relativa si absoluta
presiune

Senzori de presiune
-senzori de presiune cu iesire in mV
-senzori de presiune cu iesire analogica
-senzori de presiune cu iesire digitala

presiune

Traductoare de presiune
-traductoare miniatura de presiune
-traductoare de presiune industriale
-traductoare de presiune pentru conditii grele de lucru