Traductoare liniare tip LVDT
evt

Traductoare de deplasare liniara inductive

- AC LVDT

- DC LVDT

- Gageheads